Disclaimer

Deze Privacy Policy geldt voor iedereen die de fotocollectie van NoVaTo bezoekt.
 1. Auteursrecht
  Alle rechten voorbehouden.
  Niets uit de inhoud van deze fotocollectie mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopie├źn, opname of enig andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van NoVaTo.

 2. Inhoud
  NoVaTo houdt zich het recht voor elk moment de inhoud van de fotocollectie aan te passen en/of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededelingen te hoeven doen.
  Aan de inhoud kunnen geen rechten worden ontleend. Alle informatie is onder voorbehoud van wijzigingen.

 3. Beperkte aansprakelijkheid
  NoVaTo spant zich in om de inhoud van de fotocollectie zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Wij maken daarbij gebruik van een breed scala aan interne en externe informatiebronnen om onze fotocollectie van inhoud te voorzien. Ondanks deze zorg en aandacht en juist ook vanwege externe informatiebronnen, is het mogelijk dat de door ons beschikbaar gestelde informatie onjuistheden kan bevatten.

 4. Vrijwaring
  NoVaTo heeft zijn best gedaan om alle rechthebbenden van het getoonde beeldmateriaal te achterhalen. Indien u van mening bent dat uw toestemming ten onrechte ontbreekt, verzoeken wij u contact met ons op te nemen.

 5. Gegevens van donateurs
  1. De persoonsgegevens van donateurs worden opgenomen in onze donateursadministratie.
  2. Wij stellen geen persoonsgegevens van donateurs ter beschikking aan een externe partij.
  3. NoVaTo zorgt voor een goede beveiliging van de opgeslagen persoonsgegevens en houdt zich aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming stelt.

 6. Google
  Onze fotocollectie maakt gebruik van Google Maps waardoor de bezoekers van onze fotocollectie gehouden zijn aan de aanvullende voorwaarden voor Maps/Earth met inbegrip van het privacybeleid van Google.

 7. Disclaimer
  NoVaTo behoudt zich het recht voor om wijzigingen in deze disclaimer aan te brengen.
  Bekijk daarom regelmatig deze disclaimer voor een update.