Het zoeken in de fotocollectie

Vind wat u zoekt!

Versie 1.0

Zoeken...... maar hoe?

De eenvoudigste zoekopdracht in deze fotocollectie is het accepteren van alle instellingen en het activeren er van met de knop "Zoeken". Het resultaat daarvan is een overzicht van de gehele inhoud van de fotocollectie. Om u echter beter van dienst te kunnen zijn bevat de zoekopdracht bij de fotocollectie veel meer mogelijkheden. We lopen alle opties even met u door.

Download hier de handleiding.

Optie 1 in het zoekvenster: Hoe te zoeken?

Een zoekterm kan uit een of meer woorden bestaan. Het is dan ook zaak om aan te kunnen geven of de zoekterm in zijn geheel of in delen mag worden gebruikt. Voor elke wijze is wel een voorbeeld te geven.

Voorbeeld
U zoekt alles waarin de St. Bavo wordt genoemd. U wilt echter alleen de informatie krijgen waarin dit als zodanig staat vermeld, "St. Bavo" en niet alles waar ergens en "St." en "Bavo" of alleen "St." of alleen "Bavo" staat vermeld.

In dit geval dient u bij keuze 1 het keuzerondje vóór "aaneengesloten tekst" te selecteren.
Het resultaat is dan...
 De twee andere uitkomsten bevatten meer informatie dan u mogelijk wilt.

Als u bij keuze 1 het keuzerondje vóór "alle losse woorden(AND)" selecteert is het resultaat:
 Als u bij keuze 1 het keuzerondje vóór "één van de losse woorden(OR)" selecteert is het resultaat:

Optie 2 in het zoekvenster: Waar te zoeken?

De informatie in de beeldbank is gestructureerd opgezet. Zo is er sprake van Titels, Beschrijvingen, Rubrieken, Adressen enz enz.

U kunt het resultaat van uw zoekopdracht daarom gunstig beïnvloeden door aan te geven waar de zoekopdracht moet zoeken. Dit gebeurt onder 2. "Zoeken in veld". U kunt hier uit verschillende velden een keuze maken door de lijst open te maken met het 'v' vormige pijltje rechts in het witte vakje.Optioneel is tevens het zoeken in een bepaald jaartal.
In het zoekvak Datering kunt u een jaar of periode invullen waarbinnen gezocht moet worden.

Er zijn 4 verschillende type dateringsmogelijkheden :
1945 : een enkel jaar
1900-1940   : een periode
-1900 : tot een bepaald jaar
1990- : vanaf een bepaald jaar
Leeg veld : alle jaren

Optie 3 in het zoekvenster: Onderdeel van woord of niet?

U kunt er voor kiezen om uw zoekwoord(en) als deel van een woord dan wel alleen als geheel woord te zoeken. Bijvoorbeeld het woord "boer". Bij de optie om het als deel van een woord te laten gelden wordt ook de informatie meegenomen waarin samengestelde woorden voorkomen met "boer" zoals boerderij, boerderijen, bollenboer enz.
Als gekozen wordt voor NIET deel uitmakend van een woord (vinkje uit) dan wordt het zoekresultaat beperkt tot alleen maar het woord boer.

Optie 4 in het zoekvenster: Weergave van het resultaat.

Dit beïnvloedt de wijze waarop het resultaat in beeld wordt gebracht.

Gallery
Onder gallery wordt verstaan dat van alle gevonden zaken een zgn. thumbnail (plaatje op postzegelgrootte) wordt getoond. Daarvan staan er enkele tientallen (afhankelijk van de instelling per collectie) in beeld uitgelijnd. Hiermee wordt de toegang tot de detailinformatie gemaakt door een plaatje aan te klikken.

Lijstweergave
Bij de keuze voor lijstvorm worden deze thumbnails onder elkaar aangeboden met ernaast een uittreksel van de bijbehorende informatie.

Optie 5: Zoeken met Google Maps.Als u in het menu rechtsboven klikt op ‘Zoeken met Google Maps’ wordt er het volgende kaartje geopend.Dit is een klein overzicht van alle foto’s die in de fotocollectie te vinden zijn.
Om de kaart op uw volledige beeldscherm weer te geven klikt u rechtsboven in dit venstertje op het rechthoekje(in dit voorbeeld in de rode cirkel).

Als u de kaart dan op uw volledige scherm heeft kunt vervolgens inzoomen door links onder een paar keer op de plus te klikken.
Ook kunt u hiervoor gebruik maken van uw muiswiel.


De cursor is veranderd in een handje waarmee u vervolgens door de linker muisknop ingedrukt te houden de kaart naar wens naar links, rechts, naar boven of beneden kunt slepen. Zo kunt u naar de gewenste straat gaan die u wilt.Vervolgens kunt u op een wit cameraatje klikken voor meer informatie. Links in uw beeldscherm verschijnt er dan enige informatie van de locatie en hoeveel foto’s er van die locatie beschikbaar zijn. Daaronder staat ook weer een lichtblauwe link naar onze fotocollectie. Als u daar op klikt krijgt u de betreffende foto(‘s) weer in onze fotocollectie te zien.