Het zoeken in de bidprentjescollectie

Vind wat u zoekt!

Versie 1.0

Zoeken...... maar hoe?

De eenvoudigste zoekopdracht in deze bidprentjescollectie is het accepteren van alle instellingen en het activeren er van met de knop "Zoeken". Het resultaat daarvan is een op achternaam gesorteerd overzicht van de gehele inhoud van de bidprentjescollectie. Om u echter beter van dienst te kunnen zijn bevat de zoekopdracht bij de bidprentjescollectie veel meer mogelijkheden. We lopen alle opties even met u door.

Download hier de handleiding.

Optie 1 in het zoekvenster: Hoe te zoeken?

Allereerst moet u weten hoe de naam van de overledene in de database staat. De naam begint altijd met de achternaam gevolgd door een komma en een spatie en daarna de voornaam of voornamen.
( voorbeeld: Warmerdam, Johannes )

Een zoekterm kan uit een of meer woorden bestaan. Het is dan ook zaak om aan te kunnen geven of de zoekterm in zijn geheel of in delen mag worden gebruikt. Voor elke wijze is wel een voorbeeld te geven.

Voorbeeld
U zoekt alle namen waarin de naam “Warmerdam, Johannes” wordt genoemd. U wilt echter alleen de informatie krijgen waarin dit als zodanig staat vermeld, "Warmerdam, Johannes" en niet alles waar ergens alleen "Warmerdam" of alleen "Johannes" staat vermeld.


In dit geval dient u bij keuze 1 het keuzerondje vóór "aaneengesloten tekst" te selecteren.
Het resultaat is dan...
 De twee andere uitkomsten bevatten meer informatie dan u mogelijk wilt.

Als u bij keuze 1 het keuzerondje vóór "alle losse woorden(AND)" selecteert is het resultaat:
 Als u bij keuze 1 het keuzerondje vóór "één van de losse woorden(OR)" selecteert is het resultaat:

Optie 2 in het zoekvenster: Waar te zoeken?

De informatie in de collectie van bidprentjes is gestructureerd opgezet. Zo is er sprake van namen, data, geboorteplaatsen, begraafplaatsen, extra informatie enz. enz.
U kunt het resultaat van een zoekopdracht daarom gunstig beïnvloeden door aan te geven waar de zoekopdracht moet zoeken. Dit gebeurt onder 2. “Zoeken in veld”.
U kunt hier uit verschillende velden een keuze maken door de lijst open te maken met het ‘v’ vormige pijltje rechts in het witte vakje.Optioneel is tevens het zoeken in een bepaald jaartal.
In het zoekvak Datum van overlijden kunt u een jaar of periode invullen waarbinnen gezocht moet worden.

Er zijn 5 verschillende type dateringsmogelijkheden :
1945 : een enkel jaar
1900-1940   : een periode
-1900 : tot een bepaald jaar
1990- : vanaf een bepaald jaar
Leeg veld : alle jaren

Optie 3 in het zoekvenster: Onderdeel van woord of niet?

U kunt er voor kiezen om uw zoekwoord(en) als deel van een woord dan wel alleen als geheel woord te zoeken. Bijvoorbeeld het woord “berg”. Bij de optie om het als deel van een woord te laten gelden wordt ook de informatie meegenomen waarin samengestelde woorden voorkomen met “Berg” zoals Bergman, Zandbergen enz.
Als gekozen wordt voor NIET deel uitmakend van een woord(vinkje uit) dan wordt het zoekresultaat beperkt tot alleen maar het woord "berg".

Optie 4 in het zoekvenster: Weergave van het resultaat.

Dit beïnvloedt de wijze waarop het resultaat in beeld wordt gebracht.

Gallery
Onder gallery wordt verstaan dat van alle gevonden zaken een zgn. thumbnail (plaatje op postzegelgrootte) wordt getoond. Daarvan staan er enkele tientallen (afhankelijk van de instelling per collectie) in beeld uitgelijnd. Hiermee wordt de toegang tot de detailinformatie gemaakt door een plaatje aan te klikken.

Lijstweergave
Bij de keuze voor lijstvorm worden deze thumbnails onder elkaar aangeboden met ernaast een uittreksel van de bijbehorende informatie.

Optie 5: Sorteren van het resultaat.

Standaard wordt het resultaat gesorteerd op achternaam. U kunt er ook voor kiezen om het resultaat te sorteren op database nr, begraafplaats of desgewenst ongesorteerd.
Selecteer daarvoor het keuzerondje van uw keuze.