Facebook Instagram
Menu
Oud dorpsgezicht

Disclaimer

 1. Beperkte aansprakelijkheid
  NoVaTo spant zich in om de inhoud van de website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Wij maken daarbij gebruik van een breed scala aan interne en externe informatiebronnen om onze website van inhoud te voorzien. Ondanks deze zorg en aandacht en juist ook vanwege externe informatiebronnen, is het mogelijk dat de door ons beschikbaar gestelde informatie onjuistheden kan bevatten.

 2. Gegevens van betrokkenen
  De persoonsgegevens van betrokkenen (vrijwilligers en donateurs) worden opgenomen in onze administratie. Deze persoonsgegevens worden alleen gebruikt voor het doel waarvoor ze aan ons verstrekt en door ons verzameld zijn. Wij stellen geen persoonsgegevens van betrokkenen ter beschikking aan anderen. NoVaTo zorgt voor een goede beveiliging van de opgeslagen persoonsgegevens en houdt zich aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming stelt.

 3. Rechten van betrokkenen
  1. Betrokkenen hebben recht op juistheid. U moet persoonsgegevens kunnen (laten) wijzigen.
  2. Betrokkenen moeten persoonsgegevens kunnen (laten) verwijderen.

 4. Afmelden
  Wilt u zich afmelden voor de nieuwsbrief, dan kan dat wanneer u dat wenst. U kunt dit via een mail doorgeven aan onze administratie of ons een berichtje sturen via het contactformulier.
  Wilt u zich als donateur opzeggen, dan kan dat per 1 januari van het volgende jaar. Meldt dit dan bij ons voor 10 december. U kunt hiervoor gebruik maken van het contactformulier. Vermeld hierbij alstublieft uw ledennummer.
  Wanneer u zich afmeldt, verwijderen wij uw persoonsgegevens in het begin van het aankomende jaar uit onze administratie. Dit is volgens de richtlijnen van de AVG.

 5. Data-opslag
  Persoonsgegevens worden opgeslagen en bewaard op de eigen beveiligde computer van bestuursleden die belast zijn met het verwerken van de gegevens voor het doel waarvoor ze aan hen verstrekt en door hen verzameld zijn. De persoonsgegevens staan ook in een centrale database.

 6. Google
  Onze website maakt gebruik van Google Maps waardoor de bezoekers van onze website gehouden zijn aan de aanvullende voorwaarden voor Maps/Earth met inbegrip van het privacybeleid van Google.

 7. Google Analytics
  Wij maken gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de Website gebruiken en hoeveel bezoekers onze website telt. De aldus verkregen informatie wordt opgeslagen op servers van Google in de Verenigde Staten. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten. We hebben Google ook opdracht gegeven om het laatste octet van uw IP-adres te maskeren zodat uw privacy gewaarborgd blijft. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie.

 8. Disclaimer
  NoVaTo behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacy statement. Bekijk daarom regelmatig de disclaimer voor een update van ons privacy beleid.