FacebookVolg ons ook op Facebook
Menu

DE NOVATO-BODE

NoVaTo brengt elk kwartaal de NoVaTo-bode uit. Hierin vindt u verschillende artikelen met informatie over de geschiedenis van Noordwijkerhout. U kunt dit boekje ook ontvangen wanneer u ons steunt met een lidmaatschap.

Word daarom donateur!
Donateurs betalen per kalenderjaar:
Wonend in Noordwijkerhout:€ 17,00 / € 16,00 ∗
Wonend buiten Noordwijkerhout:€ 24,50 / € 23,50 ∗
U woont buiten Noordwijkerhout  
    en haalt de bode zelf bij ons op:€ 17,00 / € 16,00 ∗
∗ Dit betaalt u als u ons machtigt de contributie automatisch te incasseren.

Aanmelden
U kunt zich aanmelden door ons online formulier in te vullen of dit formulier te downloaden, in te vullen en bij ons inleveren aan de Zeestraat 3a.
Serie NoVaTo Bodes Machtigen
Het aanmeldings-formulier is direct een machtigings-formulier waarmee u NoVaTo machtigt om de contributie van uw bankrekening te innen. Wij innen alleen in het begin van elk kalenderjaar. Wordt u in de loop van het kalenderjaar lid, dan zullen wij u vragen om de contributie voor dát kalenderjaar over te maken.

Indien u een doorlopende machtiging heeft afgegeven en u bent het niet eens met een afschrijving, dan kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen acht weken na de afschrijving contact op met uw bank. U kunt uw bank ook vóór het moment van afschrijving verzoeken om een incasso-opdracht tegen te houden.

Als u van mening bent dat een bedrag ten onrechte van uw rekening is afgeschreven, omdat u geen machtiging heeft afgegeven, kunt u tot 13 maanden na datum afschrijving een verzoek indienen bij uw bank om dit te corrigeren. Informeer bij uw bank naar de voorwaarden.

Heeft u NoVaTo (nog) niet gemachtigd, maar wilt u dit wel, dan kan dit op deze pagina, of door het machtigingsformulier te downloaden en bij ons in de Zeestraat 3a in te leveren.
Bankrekening
Wilt u de contributie liever zelf overmaken, dan kan dat.
Ons rekeningnummer is: NL21 RBRB 0900113677 van de Regiobank, ten name van 'stichting Noordwijkerhout van Toen'. Vermeld altijd waarvoor u betaalt, bijvoorbeeld 'Contributie + jaartal' én uw naam en adres.

Uitgebrachte bodes
Reeds uitgebrachte bodes zijn verkrijgbaar in de Zeestraat. De jaartallen 2012 t/m 2016 gaan op bestelling. De jaartallen 2017 en 2018 zijn op voorraad.
Een losse bode kost € 5,-, een heel jaargang (4 bodes) € 16,-.

Een overzicht van de artikelen in de laatste drie uitgebrachte bodes kunt u vinden op deze pagina.
U kunt de bodes 1 t/m 50 doorzoeken door middel van trefwoorden in onze database. Als er nieuwe bodes uitkomen zullen wij die zo spoedig mogelijk hieraan toevoegen.
Verzamelmap
Om de bodes te bewaren zijn in de Zeestraat 3a verzamelmappen verkrijgbaar. Deze kosten € 6,- per stuk. De map bevat insteekhoezen voor twee jaargangen.

Nieuwsbrief
Donateurs met e-mail ontvangen maandelijks onze nieuwsbrief. Bent u donateur en heeft u uw e-mailadres opgegeven, maar ontvangt u geen e-mailberichten meer? Laat ons dat dan weten via het contactformulier. Donateurs zonder e-mail, maar woonachtig in Noordwijkerhout, ontvangen een papieren versie.
Wilt u zich aanmelden voor de nieuwsbrief? Klik dan hier.