FacebookVolg ons ook op Facebook
Menu

LEZING: HISTORIE VAN DE KERKEN IN NOORDWIJKERHOUT

25 februari 2020
 Op dinsdag 17 maart 2020 organiseert de stichting Noordwijkerhout van Toen (NoVaTo) een lezing over de historie van de kerken van Noordwijkerhout.

De lezing wordt gegeven door de voorzitter van NoVaTo, Abe Bader en gaat voornamelijk over de ontstaansgeschiedenis van de drie hoofdkerken; de Witte Kerk, St. Jozefkerk en St. Victorkerk. Daarnaast worden in het kort de negen andere locaties besproken waar een kerk of kapel heeft gestaan, denk hierbij onder aan abdij Leeuwenhorst, seminarie Leeuwenhorst en de kapel van St. Bavo. De lezing gaat hoofdzakelijk over de gebouwen; incidenteel worden personen behandeld die van belang zijn geweest voor de (ver)bouw van de kerken. Gezien het vele materiaal dat beschikbaar is wordt overwogen om in 2021 een lezing te houden over de andere kerken / kapellen.

De lezing begint om 19:30 uur; hierna is geen toegang meer mogelijk. U bent welkom vanaf 19:00 uur. Gratis entree voor donateurs; entreeprijs voor niet-donateurs is € 2,-. Toegang alleen met geldig toegangsbewijs; deze zijn verkrijgbaar bij NoVaTo aan de Zeestraat 3A te Noordwijkerhout.