FacebookVolg ons ook op Facebook
Menu

GEEN BIJDRAGE AAN UITBREIDING GON (UPDATE)

31 maart 2021
Museum NoVaTo In de commissievergadering van Bestuur, Middelen en Economie op dinsdagavond 30 maart, werd het raadsvoorstel behandeld over de nieuwbouwplannen van Museum Noordwijk. Het bestuur van het museum gaf een presentatie en beantwoordde de vragen van de commissieleden over het plan (u kunt de behandeling hier terugkijken bij punt 7). De besturen van Genootschap Oud de Zilck en Noordwijkerhout van Toen (NoVaTo) gaven al eerder middels een ingezonden brief, een reactie op de ingezonden brief (dd Noordwijk, 18 maart 2021) van het Genootschap Oud Noordwijk (GON) aan het college en de raads- en commissieleden gemeente Noordwijk betreffende de uitbreiding Museum Noordwijk.

Reactie besturen NoVaTo en Oud de Zilck: In deze brief is sprake dat het GON een museum wil creëren waarin het erfgoed van de vier kernen op een interactieve wijze wordt vertoond. Genootschap Oud de Zilck en NoVaTo willen wijzen op een vergadering van 16 feb 2019 waarin de drie betrokken historische verenigingen tot de conclusie zijn gekomen dat elke kern zijn eigen unieke karakter en kenmerken heeft zowel m.b.t. bewoners als de geschiedenis.

Elke vereniging wil het verzamelen, tentoonstellen, onderzoeken, bevorderen van kennis etc. van de lokale geschiedenis in eigen hand houden. In de vergadering van 16 feb 2019 is de afspraak gemaakt dat elke historische vereniging alleen op hun eigen grondgebied actief zou zijn m.b.t. geschiedenis van bijbehorende kern en/of bewoners.

Bewoners die geïnteresseerd zijn in hun eigen geschiedenis willen dit liefst binnen hun eigen buurt bezoeken. Dit overleg en enige presentaties van de toekomstige nieuwbouw door het GON zijn de enige onderlinge contactpunten geweest, hoewel voorgenoemde brief iets anders suggereert.

Genootschap Oud de Zilck en Noordwijkerhout van Toen hebben niet de intentie om een bijdrage aan het nieuwe museum te leveren, omdat dit als ondermijnend wordt zien voor de opkomst van geïnteresseerden t.a.v. eigen inloopochtenden (Oud de Zilck) en/of museum bezoek (NoVaTo).

Th. van Gijlswijk
Voorzitter Genootschap Oud de Zilck
en
A. Bader
Voorzitter Noordwijkerhout van Toen.

Reactie bestuur Museum Noordwijk tijdens commissievergadering.
Na vragen van een aantal commissieleden gaf de heer Guijt, voorzitter van Museum Noordwijk, een reactie op de brief van NoVaTo en Oud de Zilck. Hij gaf aan dat er, sinds de fusie tussen de gemeenten, geregeld structureel overleg is geweest tussen de drie besturen en werd er toen al aan gegeven dat de drie organisaties zelfstandig zouden blijven.

Vanuit het bestuur van Museum Noordwijk is het absoluut niet de intentie om tot een fusie te komen met NoVaTo en Oud de Zilck. Men wil als museum, wat al 60 jaar bestaat, wel ervaringshulp aanbieden als men dat wil. Het is ook niet de bedoeling om de drie collecties bij elkaar te brengen in het nieuwe museum van Noordwijk, dat zou wat ruimte betreft ook al helemaal niet passen.

Museum Noordwijk zou wel een verwijzende functie (dit werd bedoelt in de brief van de GON) kunnen hebben naar de twee andere, het museum van NoVaTo in de Zeestraat in Noordwijkerhout en de inloopmiddag van Oud de Zilck in De Zilk.

Het bestuur van Museum Noordwijk streeft een goede samenwerking na met de twee andere organisaties en nodigt op korte termijn de besturen van NoVaTo en Oud de Zilck uit om alles nog eens goed door te praten.