FacebookVolg ons ook op Facebook
Menu

Is mijn gift aan NoVaTo aftrekbaar?

24 maart 2023
Belastingdienst Ja, een gift aan een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) zoals NoVaTo mag u aftrekken in uw aangifte inkomstenbelasting. Dat geldt niet voor contante giften, die zijn sinds 2021 niet meer aftrekbaar. Maar er zijn meer voorwaarden. Voor het aftrekken van periodieke giften gelden andere voorwaarden dan voor het aftrekken van gewone giften.

Wat is een periodieke gift
Uw gift is een periodieke gift als u aan deze 3 voorwaarden voldoet:
U geeft jaarlijks hetzelfde bedrag aan dezelfde instelling of vereniging.
U betaalt het bedrag 5 jaar achter elkaar. Langer mag ook.
U hebt vastgelegd wanneer uw jaarlijkse gift stopt, bijvoorbeeld na 5 jaar. Overlijdt u vóór die termijn afloopt, dan moet de jaarlijkse gift stoppen bij uw overlijden.

U mag uw periodieke gift vaak helemaal aftrekken als u aan de voorwaarden voldoet
Deze voorwaarden zijn:
Uw gift gaat naar een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Of naar een vereniging die aan bepaalde voorwaarden voldoet. Welke voorwaarden dat zijn, leest u op de website van de belastingdienst.
U hebt de periodieke gift vastgelegd in een overeenkomst die u door een notaris laat opmaken. Of in een overeenkomst die u zelf met de vereniging sluit. NoVaTo heeft een overeenkomst perodieke gift op de website staan.
U krijgt niets in ruil voor uw periodieke gift.
U hebt uw gift niet contant gedaan.

Voor de aftrek van periodieke giften geldt geen drempel. Maar vanaf 1 januari 2023 geldt wel een maximum. Dat maximum is € 250.000 per jaar.

Bent u vóór 4 oktober 2022 om 16:00 uur een periodieke gift aangegaan? Dan kunt u die tot 2027 nog helemaal aftrekken in uw belastingaangifte.

Wilt u zelf een overeenkomst sluiten zonder notaris? Een 'overeenkomst periodieke gift' kunt u > hier < downloaden.

Wat is een periodieke gift
Een gewone gift is een gift die u maar 1 keer doet. Of een gift die u wel jaarlijks doet, maar niet in een overeenkomst hebt vastgelegd.

U mag uw gewone gift aftrekken als u aan de voorwaarden voldoet
Deze voorwaarden zijn:
•  Uw gift gaat naar een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling).
•  Uw gift is vrijwillig. Een verplichte bijdrage aan uw kerk valt hier ook onder.
•  U krijgt niets in ruil voor uw gift.
De volgende betalingen aan een ANBI zijn daarom bijvoorbeeld geen gift:
  Het kopen van een lot, want in ruil krijgt u de kans om iets te winnen.
  Het kopen van kinderpostzegels, want u krijgt er postzegels voor terug.
  Het betalen van huurkosten of energiekosten of zorgverzekeringspremies , want er staat iets tegenover.
•  De betaling is niet wettelijk verplicht. Verplichte belastingen of heffingen zijn dus geen gift.
•  U kunt aantonen dat u de gift hebt gedaan. Dat blijkt bijvoorbeeld uit de afschrijvingen van uw rekening.
•  U hebt uw gift niet contant gedaan.

Hou wel rekening met de drempel en het maximum
Want voor gewone giften geldt een drempel. Het bedrag daarboven mag u aftrekken. Maar niet meer dan het maximumbedrag.

Het drempelbedrag en het maximumbedrag hangen af van uw drempelinkomen. Dat is het totaal van uw inkomsten en aftrekposten in box 1, 2 en 3, maar zonder uw persoonsgebonden aftrek. Als u online aangifte doet, heeft de belastingdienst uw drempelbedrag ingevuld op het scherm waar u uw giften kunt aftrekken.

Het drempelbedrag is 1% van uw drempelinkomen, maar minimaal € 60. Wat u meer hebt gegeven, mag u aftrekken. Tot een maximumbedrag van 10% van uw drempelinkomen.

Voorbeeld
Uw drempelinkomen is € 27.000. Het drempelbedrag is dan € 270 en het maximumbedrag € 2.700. U geeft € 450 aan gewone giften.

U aftrek is dan: € 450 - € 270 = € 180.

Bron: belastingdienst