FacebookVolg ons ook op Facebook
Menu

FOTO’S ENGELSE TUIN GEZOCHT

Luchtfoto Engelse tuin NoVaTo organiseert in 2017 een tentoonstelling over de Engelse tuin. Hiervoor zijn wij op zoek naar foto’s. Welk bruidspaar heeft nu geen reportage laten maken in deze ooit zo prachtige tuin. Maar ook tijdens andere gelegenheden zullen er in de afgelopen jaren mooie plaatjes zijn geschoten. We hopen op veel reacties!

Het aangekochte terrein voor het bouwen van psychiatrische inrichting St. Bavo bestond uit woeste binnenduinen met diepe en minder diepe duinpannen, heuvelachtig en begroeid met hier en daar bremstruiken. Nauwelijks een paar maanden na de komst van de patiënten werd begonnen met het egaliseren van het terrein. Een deel van het terrein werd het ‘kippenbos’ genoemd. Het plan was om van dit bos een wandelpark te maken. Het ontwerp hiervoor werd opgemaakt door hovenier Bertus Bon. De afgraving van dit ‘kippenbos’ was de start van het ontstaan van de Engelse tuin. In 1939 was het klaar en werd het opengesteld voor patiënten en personeel.

Een gedeelte van de Engelse tuin werd in 1934 een hertenkamp. Helaas voldeed deze niet, waarna werd uitgezien naar een ander stuk grond. Het duin gelegen aan de noordzijde werd daartoe verder afgegraven, omgespit, flink bemest en van graszoden voorzien. In het midden werd een grote vijver gegraven en ter afsluiting een sloot aangelegd en afgezet met gaas. De vijver zat vol met lelies en vissen.

In 1953 werd de bekende waterval aangelegd. Vervolgens is een Mariakapel geplaatst alsmede een Mariabeeld van de beeldhouwer Harzing. Op 15 augustus werd de Maria ten Hemelopneming gevierd met een processie die startte in de kapel. Elke discipline van St. Bavo liep mee: directie, artsen, broeders, interne leerlingen en gediplomeerde verpleegkundigen. Door twee personen werd een bloemstuk op een houten raamwerk gedragen en bij de beeltenis van Maria neergelegd. Dit was elk jaar weer altijd een hele happening.

Nadat de arbeidstherapie is afgeschaft werd de tuin nog onderhouden door de plantsoenendienst. Als gevolg van de fusie tussen Bavo en Sancta Maria werd het onderhoud door de nieuwe stichting Langeveld steeds meer uitbesteed. Het gras werd nog gemaaid, maar daar was alles mee gezegd. Toen de Bavo definitief vertrok naar Rotterdam is het onderhoud helemaal gestopt. De enigen die er nog gebruik van maken zijn hondenbezitters, hun huisdieren en de jeugd.

We zijn erg benieuwd naar uw foto’s. U kunt deze inleveren tijdens openingsdagen in de Zeestroom op woensdag en zaterdag tussen 14:00 – 16:00 uur, graag in een enveloppe met uw naam en adres. Uiteraard krijgt u de foto’s zo spoedig mogelijk weer terug. Gescande foto’s (minimaal 2 mb) kunt u mailen naar: novato@online.nl. Ook verhalen zijn van harte welkom.